آموزش Display(Tweak Setting) در WHM

توسط

این قسمت مربوط به تنظیمات نمایش در WHM میباشد.

 

Default login theme:

این تنظیم به شما امکان می دهد تم ورود پیش فرض را برای کاربران cPanel انتخاب کنید.

 

Display File Usage information in the cPanel stats bar (inode count):

این تنظیم به شما امکان می دهد تعداد فایلها و فهرستها (inodes) مورد استفاده در حساب cPanel را نمایش دهید. بخش Statistics رابط cPanel Home این اطلاعات را در قسمت File Usage نمایش می دهد.

 

Number of accounts per page to display in “List Accounts”:

این تنظیم به شما امکان می دهد تعداد حساب هایی را که در هر صفحه در رابط WHM’s Account Accounts (WHM >> صفحه اصلی >> اطلاعات حساب >> لیست حساب ها) نمایش داده می شود، مشخص کنید.

 

BirHosting WHM Tweak Settings Display

پست های توصیه شده