آموزش Compression(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 14
توسط

در این قسمت با آموزش Compression(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.

gzip compression level:

این تنظیم به شما امکان می دهد سطح فشرده سازی gzip را برای pigz تنظیم کنید، که یک برنامه سازگار با gzip است و از چندین هسته CPU به طور همزمان استفاده می کند. تنظیمات بالاتر فشرده سازی بیشتری را ایجاد می کند، اما کندتر فشرده می شود.

حداقل مقدار این تنظیم ۱ و حداکثر مقدار آن ۹ است. این تنظیم به طور پیش فرض ۶ است.

Number of pigz processes:

این تنظیم به شما اجازه می دهد تا تعداد فرآیندهای pigz مستقل را که سیستم برای انجام فشرده سازی gzip استفاده می کند، تنظیم کنید.

حداقل مقدار این تنظیم ۱ و حداکثر مقدار آن ۱۲۸ است. این تنظیم به طور پیش فرض به تعداد هسته های پردازنده در سرور شما وابسته است.

توجه داشته باشید:

برای بهترین عملکرد ، توصیه می کنیم این مقدار را مطابق با تعداد هسته های پردازنده موجود در سرور خود تنظیم کنید.

 

Number of kilobyte chunks per compression work unit:

این تنظیم به شما امکان می دهد اندازه واحدهای کار فشرده سازی را که سیستم به هر فرآیند pigz اختصاص میدهد را کنترل کنید.

حداقل مقدار این تنظیم ۱۲۸ است. این تنظیم به طور پیش فرض ۴۰۹۶ است.

BirHosting WHM Tweak Settings compression

پست های توصیه شده