آموزش Change Root Password در WHM

BirHosting tutorials whm 4
توسط

در این مقاله با آموزش Change Root Password در WHM در خدمت شما هستیم.

برای تنظیم مجدد پسورد ورود به WHM در این قسمت دو بار پسورد دلخواه خود را وارد کنید.

این پسورد باید شامل انواع کاراکتر های موجود باشد تا امنیت پسورد تامین شود بدین منظور نوار پایین قسمت پسورد برای این مورد گذاشته شده است تا درجه امنیت پسورد شما را نشان دهد.

همچنین می توانید برای اطمینان از امن بودن پسورد از قسمت Generate برای ایجاد پسورد تصادفی استفاده کنید.

birhosting whm Window

پست های توصیه شده