آموزش منوی Statistics

BirHosting tutorials cpanel 4
توسط

در این قسمت باآموزش منوی Statistics در cPanel در خدمت شما هستیم.

در صفحه ی اصلی cPanel منوی Statics در سمت راست صفحه قرار دارد.

Birhosting Statistics

 

Disk Usage  میزان حجم استفاده شده و مقدار باقیمانده ی آن در cPanel را نشان می دهد.

MySQL® Disk Usage میزان حجم استفاده شده و مقدار باقیمانده ی MySQL شما را نشان می دهد.

Bandwidth میزان استفاده از پهنای باند و محدودیت آن را نشان می دهد.

Addon Domains تعداد دامنه ی اضافی به غیر از دامنه ی اصلی و محدودیت تعداد آن را نمایش می دهد.

Subdomains تعداد ساب دامنه ها و تعداد محدودیت آن را نشان می دهد.

Aliasae تعداد دامنه ای که میخواهید بر روی دامنه ی اصلی شما باز شود را نشان می دهد. یعنی تمام محتویات دامنه اصلی برای این دامنه ی جدید به نمایش در خواهد آمد که البته نام دیگر این مورد پارک دامین است  و این مورد تعداد محدودیت این کار را هم نشان می دهد.

Email Accounts تعداد ایمیل ساخته شده بر روی هاست و تعداد محدودیت آن را نشان می دهد.

Mailing Lists تعداد لیست افرادی است که شما می خواهید بصورت یک جا برای همه آنها ایمیل ارسال کنید و تعداد محدودیت تعداد این لیست ها را نشان می دهد.

Autoresponders تعداد ایمیلی که شما برای پاسخ خودکار به ایمیل های دریافتی درست کرده اید و تعداد محدودیت ساخت آن را نشان می دهد.

Forwarders تعداد ایمیل فرواردرهای شما و تعداد محدودیت های آن را نشان می دهد.

Email Filters تعداد فیلتر ایمیلی که ساختید و تعداد محدودیت ساخت آن را نشان می دهد

MySQL® Databases تعداد پایگاه های داده ی MySQL ساخته شده بر روی هاست و تعداد محدودیت ساخت آن را نشان می دهد.


پست های توصیه شده