آموزش بخش Visitors در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 42
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Visitors در cPanel در خدمت شما هستیم.

این ابزار حداکثر ۱.۰۰۰ مورد از جدیدترین ورودی های ورودی به سیستم Apache را برای وب سایت و یک دامنه خاص نشان می دهد.

BirHosting Visitors

برای اطلاعات بیشتر بر روی قسمت view و علامت جستجو کلیک نمایید.

BirHosting Visitors 1

این هم نمونه ای از اطلاعات بازدید های از یک دامنه که ip و URL بازدید های اخیر را به شما نشان می دهد.


پست های توصیه شده