آموزش بخش Virus Scanner در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 73
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Virus Scanner در cPanel درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn cPanel 8

پس از ورود به این قسمت شما با لیست بخش هایی که میتوانید آن را اسکن کنید رو برو می شوید .برای اسکن کافیست بخش مورد نظر را انتخاب و بروی Scan Now کلیک کنید.

BirHosting Learn cPanel 9

پس از انتخاب بخشی که می خواهید اسکن کنید با صفحه فوق بر خورد می کنید .اگر ویروسی در بخش مورد نظر شما وجود داشته باشد در بخش Infected Files لیست خواهد شد.


پست های توصیه شده