آموزش بخش User Manager در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 79
توسط

در این قسمت با آموزش بخش User Manager در cPanel درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn cPanel 15

این رابط به شما امکان می دهد حساب های فرعی را مدیریت کنید. حسابهای فرعی از اطلاعات ورود و رمز عبور یکسانی برای خدمات ایمیل ، FTP و Web Disk استفاده می کنند. سیستم رمز عبور هر یک از خدمات مجاز زیر حساب را همزمان می کند.

شما می توانید در این بخش کابر جدید را با کلیک بر روی Add User اضافه کنید.

BirHosting Learn cPanel 16
BirHosting Learn cPanel 17

شما می توانید با پر کردن فیلدهای Full Name و... ، تنظیم  تنظیمات امنیتی و میزان درسترسی کاربر جدید و کلیک بر روی Create ،کاربر جدید را تولید کنید.