آموزش بخش Resource Usage در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 46
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Resource Usage در cPanel در خدمت شما هستیم.

همانطور که از اسم این بخش مشخص است به شما میزان استفاده از منابع تخصیص داده شده ی به شما در هاستتان را نشان می دهد.

BirHosting Resource usage

این هم نمونه ای از اطلاعات که این بخش در اختیار شما قرار می دهد.


پست های توصیه شده