آموزش بخش phpMyAdmin در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 14
توسط

در این بخش با آموزش phpMyAdmin در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

برای ورود به بخش phpMyAdmin با توجه به شکل پایین در صفحه ی اصلی cPanel به بخش DATABASES و سپس بر روی گزینه ی PhpMyAdmin کلیک کنید.

BirHosting phpMyAdmin

پس از کلیک بر روی phpMyAdmin به صفحه ای این قسمت که در تصویر زیر می بینید منتقل خواهید شد.

 

BirHosting phpMyAdmin main

توسط این بخش شما می توانید به راحتی دیتابیس های خود کار کرده آن ها را ایجاد کرده و بسیاری از اعمال دیگر را بر روی این دیتابیس ها اعمال بنمایید تا بتوانید توسط ابزار های خود به خوبی از این دیتابیس ها استفاده کنید.


پست های توصیه شده