آموزش بخش Password & Security در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 74
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Password & Security در cPanel درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn cPanel 10

در این قسمت شما می توانید رمز ورود خود را تغییر دهید .فقط کافیست رمز جدید و تکرار آن را وارد کنید و بر روی گزینه Change your password now کلیک کنید.

رمز شما باید آنقدر قوی باشد تا بتوانید آن را عوض کنید برای متوجه شدن شما از میزان سختی رمز ،cPanel گزینه Strength قرار داده است . همچنین می توانید با کلیک بر روی Password Generator از یک رمز که سامانه به صورت تصادف تشکیل می دهد استفاده کنید.


پست های توصیه شده