آموزش بخش Metrics Editor در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 50
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Metrics Editor در cPanel در خدمت شما هستیم.

این ابزار نشان می دهد هنگام مشاهده آمار سایت از چه برنامه های آماری استفاده خواهید کرد.

BirHosting Metrics Editor

همانطور که مشاهده می کنید هر سه ابزار آماری On می باشند و در حال استفاده می باشند.


پست های توصیه شده