آموزش بخش Forwarders در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 26
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Forwarders در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می توانید کپی تمام ایمیل هایی که به ایمیل مدنظر داخل سایتتان می رسد را به صورت خودکار به یک ایمیل دیگر ارسال نمایید.

BirHosting Forwarder

همانطور که در صفحه بالا مشاهده میکنید لیست Forwarder هایی که ساخته اید قابل نمایش خواهند بود و  دو قسمت Add Forwarder و Add Domain Forwarder وجود دارد که با انتخاب Add Forwarder  با تصویر زیر رو به رو خواهید شد.

BirHosting Forwarder 1

در این قسمت شما میتوانید با وارد کردن نام ایمیلی که قبلا ساخته اید و آدرس ایمیلی که میخواهید ایمیل ها به آن Forward شود یک Email Forwarder بسازید.

با انتخاب بخش Domain Forwarder با صفحه ی زیر مواجه میشوید.

BirHosting Forwarder 3

شما از طریق Domain Forwarder می توانید تمام ایمیل هایی که با دامنه یا ساب دامنه ی فعلی شما ارسال می شود را به یک دامنه ی دیگر یا ساب دامنه ی دیگر منتقل کنید.

شرط لازم برای انتقال ایمیل ها این است که از هر ایمیل با نام مشابه در هر دو دامنه وجود داشته باشد.


پست های توصیه شده