آموزش بخش Errors در cPanel

BirHosting tutorials panel 43
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Errors در cPanel در خدمت شما هستیم.

این تابع جدیدترین ورودی های مربوط به خطاهای وب سایت شما را به ترتیب زمانی معکوس نشان می دهد. می توانید از این اطلاعات برای یافتن پیوندهای شکسته یا مشکلات مربوط به پرونده های از دست رفته استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مستندات سایت cPanel مراجعه نمایید.

BirHosting Errors

این هم نمونه ای از Error ها از یک وبسایت که در بالا مشاهده می نمایید.

این بخش به افراد کمک میکند تا با شناسایی خطاهای سایت خود به برطرف کردن آن ها بپردازند.


پست های توصیه شده