آموزش بخش Email Routing در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 27
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Email Routing در cPanel در خدمت شما هستیم.

اگر DNS های دامین شما روی DNS های همین هاست (cPanel) تنظیم شده است ولی برای ایمیل از سرویس دهنده ای دیگر و یا سرویس اختصاصی ایمیل (جدا از هاست فعلی) استفاده می نمایید، باید برای عملکرد صحیح ایمیل ها و سرویس ایمیل خود، تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

BirHosting Email Routing

گزینه های این بخش:

۱- تشخیص خودکار Mail Server تنظیم شده بر روی دامنه

۲- Mail Server داخلی بر روی هاست ( این گزینه پیش فرض می باشد)

۳- سرویس ایمیل در این حالت به عنوان یک بک آپ برای دریافت ایمیل ها عمل می کند. به این صورت که پس از دریافت ایمیل، ابتدا با بررسی مقادیری مانند Priority یک ایمیل و سپس با اولویت بندی، ایمیل را دریافت می نماید.

۴- در صورتی که Mail Server شما (سرویس ایمیل شما) خارج از این هاست باشد، باید این گزینه را انتخاب نمایید و مشخصات سرویس ایمیل دیگر را درج نمایید.


پست های توصیه شده