آموزش بخش Email Disk Usage در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 41
توسط

در این بخش با آموزش Email Disk Usage در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

ابزار Email Disk Usage به شما میزان حجم مصرفی ای که ایمیل های مختلف که در صندوق ایمیل های شما می باشد را نشان می دهد و توانایی حذف خودکار ایمیل های اضافی را بر اساس اندازه و تاریخ به شما می دهد.

BirHosting Email Disk Usage

در قسمت Account شما می توانید ایمیل مورد نظر خود را انتخاب کنید

در هر قسمت با انتخاب گزینه ی Manage آن شما توانایی حذف خودکار ایمیل های اضافی را بر اساس اندازه و تاریخ را دارید


پست های توصیه شده