آموزش بخش Contact Information در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 78
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Contact Information در cPanel در خدمت شما هستیم.

BirHosting Learn cPanel 13

شما می توانید از آدرس ایمیل در دامنه ای که این سرور میزبانی می کند استفاده کنید. با این حال ، ما این را توصیه نمی کنیم ، زیرا ممکن است در هنگام مواجه شدن سرور با مشکلاتی در دریافت پیام ها ناکام بمانید. به عنوان مثال ، اگر صندوق پستی شما از سهمیه خود فراتر رود ، هیچ ایمیل جدیدی از جمله اعلانات دریافت نخواهید کرد.

BirHosting Learn cPanel 14

در قسمت فوق نیز می توانید اعلاناتی که می خواهید به شما فرستاده شود را تنظیم کنید.


پست های توصیه شده