آموزش بخش Configure Greylisting در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 39
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Configure Greylisting در cPanel در خدمت شما هستیم.

Greylisting را در دامنه های خود فعال کنید، از این ویژگی برای کاهش اسپم های ورودی استفاده کنید. 

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مستندات سایت cPanel مراجعه کنید.

BirHosting Configure Greylisting

پیشنهاد ما این است که این قابلیت را برای دامنه های خود فعال نمایید تا با اسپم های زیادی رو به رو نشوید.


پست های توصیه شده