آموزش بخش Calendars and Contacts در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 40
توسط

در این بخش با آموزش Calendars and Contacts در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

قابلیت Calendars and Contacts در cPanel به شما امکان ایجاد و ذخیره مخاطبین و تقویم های مختلف را می دهد. شما به راحتی قادر به ایجاد یک دفترچه تلفن و تنظیم برنامه های روزانه خود در هستید. اما cPanel به شما اجازه استفاده از این امکانات را بدون نیاز به دسترسی مستقیم می دهد.

BirHosting Calendars and Contacts

قسمت Manual Settings را مشاهده می کنید اطلاعاتی شامل Username، Password، Server URL و Alternate Server URL به شما نشان داده می شود. اطلاعات لازم به دو صورت اتصال امن SSL و اتصال غیر امن Non-SSL ارائه شده که با استفاده از این مشخصات می توانید دستگاه مورد نظر خود را تنظیم نمایید.

BirHosting Calendars and Contacts 1

برخی از دستگاه ها و نرم افزارهای مربوط به آن ها، امکان شناسایی تقویم و مخاطبین را به صورت مستقیم ندارند و باید به صورت جداگانه آدرس های CalDAV و CardDAV را تنظیم نمود. بنابراین باید از قسمت پایین تر این صفحه یعنی Direct URLs for Calendars and Contacts مقادیر Calendar، Address Book و Shared Address Book را استفاده نمایید.


پست های توصیه شده