آموزش بخش Bandwidth در cPanel

توسط

در این بخش با آموزش Bandwidth در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

این بخش به شما امکان می دهد تا استفاده از پهنای باند را برای سایت خود مشاهده کنید. این میزان استفاده از پهنای باند ماه جاری و همچنین کل استفاده از پهنای باند شما را نشان می دهد. این شامل کلیه پهنای باند HTTP (وب) و POP (نامه) می باشد. همچنین اگر مدیر سیستم شما ورود به پهنای باند از طریق FTP را فعال کند این اطلاعات ممکن است شامل استفاده از پهنای باند FTP نیز باشد.

BirHosting Bandwidth

این تصاویر هم نمونه ای از اطلاعات Bandwidth بر روی یک وبسایت می باشد.

BirHosting Bandwidth 1

پست های توصیه شده