آموزش بخش Autoresponders در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 28
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Autoresponders در cPanel در خدمت شما هستیم. 

قابلیت Auto responders در cPanel به شما اجازه می دهد تا به اکانت ایمیل هایی که به شما ایمیل ارسال می کنند، بصورت خودکار متنی که از قبل آماده کرده اید را به عنوان پاسخ به آن، ایمیل ارسال کنید. قابلیت Auto responders برای زمان هایی که آنلاین نیستید و نیاز به متن های آماده دارید بسیار مفید است.

BirHosting Autoresponders

همانطور که میبینید در اینجا لیستی از Autoresponders خود را مشاهده خواهید نمود. برای ایجاد Autoresponders بر روی Add Autoresponders کلیک کنید.

BirHosting Autoresponders 1

در این قسمت شما می توانید با مشخص کردن مشخصات ایمیل مقصد و عنوان و متن ایمیل یک Autoresponder ایجاد نمایید.


پست های توصیه شده