آموزش بخش Analog Stats در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 48
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Analog Stats در cPanel در خدمت شما هستیم.

آنالوگ خلاصه ساده ای از همه افرادی که از سایت شما بازدید کرده اند، تولید می کند. سریع است و آمارهای سبک بسیار خوبی را ارائه می دهد. آنالوگ افرادی را نشان می دهد که طی یک ماه خاص به سایت شما دسترسی پیدا کرده اند. این بخش محتوای محدودی را ارائه می دهد اما برای دیدن اینکه کاربران اصلی شما چه کسانی هستند می تواند بسیار مفید باشد.

BirHosting Analog Stats

پست های توصیه شده