دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک چیست؟
توسط

دولت الکترونیک (e-govermment) به استفاده سازمان‌های دولتی از فناوری‌های اطلاعاتی (مانند شبکه‌های گسترده، اینترنت و محاسبات تلفن همراه و...) به عنوان بستری برای تبادل اطلاعات، ارائه خدمات و تراکنش با شهروندان، مشاغل اشاره دارد. که توانایی تغییر روابط با شهروندان، کسب‌وکارها و سایر اقسام دولت را دارند. این فناوری‌ها می‌توانند اهداف مختلفی را ارائه داد مانند: ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان، بهبود تعاملات با مشاغل و صنعت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات، یا مدیریت کارآمدتر دولتی. مزایای حاصله می تواند فساد کمتر، افزایش شفافیت، راحتی بیشتر، رشد درآمد و یا کاهش هزینه باشد.

birhosting e-govermment

 

در واقع هدف دولت الکترونیک ایجاد یک رابطه ی پویا بین دولت و شهروندان است. برای دستیابی به این امر نه تنها ورود فناوری در وظایف متعارف شهرداری، بلکه در مدیریت بخش عمومی نیز حائز اهمیت است که شهروندان و نیازهای آنها نقطه کانونی این نوآوری است. کاتالیزور این نوسازی مدیریت دولتی، ITC ها هستند.

افزایش چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال گذشته، با آسان‌تر و کارآمدتر کردن رویه‌های روزمره، تأثیر زیادی بر جنبه‌های مختلف جامعه و فعالیت‌های اقتصادی داشته است.
به اشتراک گذاری داده ها در میان سیستم های قدیمی، توسعه زیرساخت های مشترک، پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت و مقابله با تغییرات سریع فناوری، عناصر حیاتی یک برنامه دولت الکترونیک هستند.

birhosting e-govermment

ارائه خدمات دولتی آنلاین، که فرصتی برای افزایش دسترسی شهروندان به دولت، کاهش بوروکراسی دولتی، افزایش مشارکت شهروندان در دموکراسی و افزایش پاسخگویی آژانس به نیازهای شهروندان را فراهم می کند.
خدمات ارائه شده به شهروندان شامل e-Aadhaar، بلیط الکترونیکی، صدور گواهینامه های مختلف، ثبت نام و اتوماسیون ادارات دولتی و ...... است. هدف نهایی دولت الکترونیک ارائه سبد خدمات عمومی به شیوه ای کارآمد و مقرون به صرفه به شهروندان است. دولت الکترونیک همچنین می‌تواند شفافیت بیشتری را برای دولت فراهم کند، زیرا مردم را قادر می‌سازد تا از آنچه دولت روی آن کار می‌کند و سیاست‌هایی که اجرا می‌شود مطلع شوند.

birhosting e-govrmment

پست های توصیه شده