span چیست؟

BirHosting span
توسط

قابلیت های تعریف کردن مقصد در تکنیک SPAN از روزی که این تکنیک معرفی شده است بسیار پیشرفت کرده است. زمانیکه صحبت از SPAN می شود یعنی آدرس مبدا و مقصدی که قرار است ترافیک از آن گرفته و به آن ارسال شوند بر روی همان سویچی قرار دارند که در حال حاضر به آن متصل شده ایم. اگر ترافیک قرار باشد از سویچ دیگری دریافت شود و در واقع مقصد ما یک سویچ Remote باشد تکنیک دیگری به نام Remote SPAN استفاده می شود. برای اینکه RSPAN به درستی کار کند یک VLAN اختصاصی باید به RSPAN اختصاص پیدا کند که ترافیک مانیتور شده بین سویچ مبدا و مقصد را از آن عبور بدهیم.

در نهایت اگر قرار باشد که ترافیک ما از بین چندین مسیریاب و زیرساخت شبکه مختلف عبور داده شود از تکنیک دیگری به نام ERSPAN استفاده می کنیم. مبدا یا Source ای که در SPAN تعریف می شود متشکل از حداقل یک پورت فیزیکی یا یک VLAN روی همان سویچی است که می خواهیم آن را مانیتور کنیم. پورت مقصد نیز بایستی بر روی همان سویچ قرار گرفته باشد. زمانیکه پیکربندی شد ترافیک SPAN Source به سمت SPAN Destination Port ارسال می شود.

BirHostingspan

RSPAN چیست؟

قوانینی که برای RSPAN Source وجود دارد مشابه قوانینی است که برای SPAN Source نیز وجود دارد ، یعنی Source بایستی حداقل یک پورت فیزیکی و یا یک VLAN بر روی سویچ باشد. تفاوت اصلی که بین RSPAN و SPAN وجود دارد در مقصد یا Destination است که در RSPAN مقصد دیگر الزامی ندارد که یک پورت روی همان سویچ باشد بلکه می تواند روی یک سویچ دیگر تعریف شود. در چنین حالتی ما برای پیاده سازی RSPAN یک VLAN اختصاصی به نام RSPAN VLAN ایجاد می کنید ، این VLAN شامل پورت هایی است که در سویچ مبدا و سویچ مقصد تعریف شده اند. در چنین حالتی همانطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنید ترافیکی که از RSPAN VLAN بصورت Trunk ارسال می شود در مقصد قابل رویت خواهد بود.

BirHostingspan

نیازمندی های راه اندازی SPAN

SPAN ، RSPAN و ERSPAN هر سه یک سری شرایط و نیازمندی های فنی دارند تا بتوانند به درستی ترافیک را مانیتور و ارسال کنند:

  1. SPAN Source می تواند یک پورت فیزیکی یا یک VLAN باشد و نمی تواند ترکیبی از این دو باشد.
  2. یک SPAN Source Port نمی تواند همزمان یک Destination Port نیز باشد و عکس این عمل نیز صادق است.
  3. هر Session چه بصورت SPAN ، RSPAN و یا ERSPAN می تواند ترافیک را به فقط به یک مقصد Mirror کند و Sharing در پورت های مقصد بی معنی است.
  4. زمانیکه پورت های Trunk به عنوان Source در SPAN تعریف می شوند بصورت پیشفرض همه ترافیک موجود در VLAN ها مانیتور خواهند شد. اگر می خواهید فقط ترافیک خاصی مانیتور شود بایستی VLAN مورد نظر خود را فیلتر کنید.
BirHostingspan

پست های توصیه شده