SAN چیست؟

birhosting-article-SAN
توسط

Storage Area Network (SAN) یک شبکه تخصصی و پرسرعت است که دسترسی شبکه به دستگاه های ذخیره سازی را فراهم می کند. SAN ها معمولاً از میزبان ها، سوئیچ ها، عناصر ذخیره سازی و دستگاه های ذخیره سازی تشکیل شده اند که با استفاده از انواع فناوری ها، توپولوژی ها و پروتکل ها به هم متصل هستند. SAN ها ممکن است چندین سایت را پوشش دهند.

birhosting-article-SAN

یک SAN دستگاه های ذخیره سازی را به یک میزبان ارائه می دهد به طوری که به نظر می رسد ذخیره سازی به صورت محلی متصل است. این ارائه ساده ذخیره سازی به یک میزبان از طریق استفاده از انواع مختلف مجازی سازی انجام می شود.

SAN اغلب برای چه موارید استفاده میشود؟

بهبود در دسترس بودن برنامه (به عنوان مثال، چندین مسیر داده)

بهبود عملکرد برنامه (به عنوان مثال، عملکردهای ذخیره سازی خارج از بار، شبکه های جداسازی یا منطقه ای و غیره)،

استفاده و اثربخشی ذخیره سازی (به عنوان مثال، یکپارچه سازی منابع ذخیره سازی، ارائه فضای ذخیره سازی طبقه بندی شده، و غیره)

birhosting-article-SAN

بهبود حفاظت و امنیت داده ها
SAN ها نقش مهمی را در فعالیت های مدیریت تداوم کسب و کار (BCM) سازمان ایفا می کنند (به عنوان مثال، با پوشاندن چندین سایت).
SAN ها معمولاً بر اساس فناوری پارچه سوئیچ شده هستند. به عنوان مثال می توان به کانال فیبر (FC)، اترنت، و InfiniBand اشاره کرد. دروازه ها ممکن است برای انتقال داده ها بین فن آوری های مختلف SAN استفاده شوند.

کانال فیبر معمولا در محیط های سازمانی استفاده می شود. کانال فیبر ممکن است برای انتقال پروتکل های SCSI، NVMe، FICON و دیگر استفاده شود.

اترنت معمولا در سازمان های کوچک و متوسط ​​استفاده می شود. زیرساخت اترنت را می توان برای SAN ها برای همگرایی ذخیره سازی و پروتکل های IP در یک شبکه استفاده کرد. اترنت ممکن است برای انتقال پروتکل های SCSI، FCoE، NVMe، RDMA و سایر پروتکل ها استفاده شود.

InfiniBand معمولا در محیط های محاسباتی با کارایی بالا استفاده می شود. InfiniBand ممکن است برای انتقال SRP، NVMe، RDMA و سایر پروتکل ها استفاده شود.

birhosting-article-SAN

درباره SNIA

SNIA یک منبع جهانی برای آموزش فروشندگان بی طرف در مورد فن آوری های ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات است و درک مستقلی از طیف گسترده ای از فناوری های ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات از مبانی اولیه تا تکنیک های پیشرفته ارائه می دهد.

برنامه‌های آموزشی بدون فروشنده SNIA به متخصصان فناوری اطلاعات این امکان را می‌دهد که از تغییرات سریع فناوری در صنعت مطلع شوند و جامعه را قادر می‌سازد تا بر این اساس برای آینده برنامه‌ریزی کند.

birhosting-article-SAN

پست های توصیه شده