نقش فناوری اطلاعات در توسعه عرصه های مختلف کشاورزی

birhosting-article-The role of information technology in the development of different fields of agriculture
توسط

کشاورزی بخش عمده ای است که برای بقای انسان مدرن حیاتی است. گیاهان تولیدکنندگان زنجیره غذایی هستند و بدون آنها چرخه زندگی ممکن نخواهد بود. کشاورزی حوزه وسیعی است که برای رونق کامل آن نیازمند حمایت رشته های دیگر بخش ها است. چنین رشته هایی عبارتند از: اقتصاد، مدیریت و فناوری که نقش مهمی در این بخش دارند.

birhosting-article-The role of information technology in the development of different fields of agriculture

نقش فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی چگونه است؟

بسیاری از مردم تعجب می کنند که فناوری اطلاعات و کشاورزی چگونه به هم مرتبط هستند، با این حال آنها رشته های کاملاً متفاوتی هستند. کشاورزی برای چندین قرن وجود داشته است، برعکس، فناوری اطلاعات یک رشته نوپا است که چند دهه پیش کشف شد. با این حال، فناوری اطلاعات نقش بزرگی در بخش کشاورزی ایفا می کند.
برخی از نقش های فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی عبارتند از:

بهره وری بهبود یافته است

کشاورزان برای تولید به اطلاعاتی در مورد آخرین واریته‌ها، تغییر الگوهای آب و هوا، تکنیک‌های تولید محصولات زراعی و بهبود روش‌های زراعی نیاز دارند. فناوری اطلاعات نقشی حیاتی در حصول اطمینان از دسترسی کشاورزان به این اطلاعات، صرف نظر از موقعیت زیست محیطی زراعی ایفا می کند. از طریق فناوری اطلاعات، کشاورزان آفریقا می توانند آنچه را که کشاورزان در سایر مناطق جهان انجام می دهند را بخوانند. از طریق این دانش به دست آمده، کشاورزان مهارت های کشاورزی خود را بهبود می بخشند و در نتیجه کشاورزی را بهبود می بخشند که در نهایت منجر به عملکرد بالا می شود.

مشارکت جامعه

برنامه های متعددی وجود دارد که با کاربردهای فناوری اطلاعات امکان پذیر شده است و مشارکت جامعه در کشاورزی نیز می تواند افزایش یابد. زمانی که جامعه ای روش های نوین کشاورزی را در پیش بگیرد، می توان تولید کالاهای محلی را افزایش داد. برخی مکان‌ها وجود دارد که مردم از زمین و منابع خود برای کشاورزی سود می‌برند، و با فناوری اطلاعات، می‌توان اتحادیه را در کشاورزان محلی بهبود بخشید که می‌تواند منجر به بهبود کلی تولید جامعه آنها شود که ممکن است منجر به درآمد بهتر برای همه درگیر شود.

birhosting-article-The role of information technology in the development of different fields of agriculture

اقدامات خوب پس از برداشت و ارزش افزوده محصولات مزرعه

اکثر کشاورزان پس از کشت خوب محصول، محصول زیادی را پس از برداشت به دست می آورند، اما چند ماه بعد به دلیل ذخیره سازی ضعیف متحمل ضرر و زیان می شوند. اما در برخی از نقاط جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته که ساختارهای ذخیره سازی خوبی دارند، این اتفاق نمی افتد. فن آوری اطلاعات راهی را فراهم کرده است که کشاورزان می توانند آخرین تکنیک های حمل و نقل و ذخیره سازی پس از برداشت را ببینند و در مورد آنها بیاموزند. بنابراین آنها یاد می گیرند و همچنین از آنها استفاده می کنند، این به کاهش تلفات محصولات آنها کمک می کند.

بهبود تصمیم گیری توسط کشاورز

با استفاده از فناوری اطلاعات، توسعه سوابق مزرعه و پیگیری رویدادهای روزانه مزرعه آسان تر می شود. این به کشاورز کمک می کند تا در مورد انواع کودهای مورد استفاده، تنوع بذرهای کاشته شده، زمان عرضه محصولات خود به بازار و نحوه به کارگیری بهترین تکنیک های کشاورزی تصمیمات صحیحی اتخاذ کند.

بهبود بهره وری و ارائه خدمات در مزرعه

داده های محصول، داده های حیوانی یا هر داده مزرعه دیگری را می توان با استفاده از فناوری اطلاعات بسیار ساده تر از فرآیندهای دستی تولید و نگهداری کرد. فناوری اطلاعات همچنین در ماشین‌های مزرعه‌ای خودکار که قرار است فعالیت‌هایی مانند آبیاری یا سمپاشی را حتی در غیاب کشاورز انجام دهند، استفاده شده است، بنابراین ارائه خدمات را بسیار مؤثر می‌کند.

birhosting-article-The role of information technology in the development of different fields of agriculture

پیش بینی آب و هوا و کشاورزی هوشمند آب و هوا

آب و هوا نقش حیاتی در کشاورزی دارد. کشاورزان با استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌توانند پیش‌بینی‌های آب و هوا را دریافت کنند و به همین دلیل برنامه‌ریزی می‌کنند که چه زمانی آبیاری کنند، یا چه زمانی کاشت کنند و چه مقدار آب برای آبیاری مصرف شود. این نقش حیاتی در تولیدات کشاورزی دارد.

سنجش از دور و موقعیت مکانی GPS.

اینها در کشاورزی بسیار کلیدی هستند. مکان یک مزرعه بسیار مهم است، زیرا انواع بذر مورد استفاده، میزان آبیاری مورد استفاده و مهمتر از همه نوع محصول کاشته شده را تعیین می کند. با استفاده از فناوری اطلاعات، مکان یابی مزرعه آسان تر است، حتی اگر کیلومترها دورتر باشد. این امر با استفاده از فناوری اطلاعات از طریق سیستم موقعیت یابی جهانی (G.P.S) امکان پذیر می شود که همچنین متخصصان در زمینه کشاورزی را قادر می سازد تا مناطق مختلف را در مناطق مختلف کشاورزی طبقه بندی کنند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از کشاورزی است، بنابراین باید به طور کامل مورد استقبال قرار گیرد، باید از روش محلی و سنتی کشاورزی فاصله بگیریم. کشاورزی تلفیقی فناوری اطلاعات این امکان را دارد که عملکرد بالاتری نسبت به کشاورزی داشته باشد.


پست های توصیه شده