آموزش بخش Plugin Editor در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 26
توسط

در این قسمت با آموزش Plugin Editor (ویرایش افزونه) در WordPress درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn WordPress Plugins 3

شما می توانید در قسمت Select plugin to edit افزونه ای که قصد تغییر در آن را دارید، انتخاب کنید.

با انتخاب افزونه کد های مربوط به آن در سمت چپ صفحه نمایش داده می شود. شما می توانید در این قسمت کدهای برنامه نویسی را تغییر دهید.

در سمت راست صفحه لیست تمام صفحات مربوط به افزونه ها دیده و برای ویرایش آن را انتخاب کرد.