آموزش بخش Utilities، Email Campaigns در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 34
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، Email Campaigns در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Email Campaigns را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs Email Campaigns

بازاریابی از طریق ایمیل همچنان پرکاربردترین و قدرتمندترین ابزار بازاریابی برای مشاغل است.

به همین دلیل است که در WHMCS 8.0 تلاش زیادی برای بهبود قابلیت های ایمیل WHMCS انجام شده تا قابلیت تحویل ایمیل بهتر و قابلیت های بازاریابی ایمیلی در دسترس شما را افزایش دهد.

 کمپین های ایمیل به شما این امکان را می دهد بر اساس معیارهای خاص، پیام های ایمیل را برای مشتری ارسال کنید.

BirHosting whmcs Email Campaigns

ایجاد یک کمپین جدید:

ابتدا از شما خواسته می شود نام کمپین جدید خود را بگذارید. این چیزی است که فقط شما خواهید دید و از موضوع ایمیلی که ارسال می کنید جدا است، بنابراین می توانید از نامی استفاده کنید که به شما در شناسایی هدف و مخاطب ایمیل کمک می کند.

در مرحله بعدی، نوع ایمیلی را که می خواهید ارسال کنید انتخاب می کنید. نوع ایمیل زمینه های ادغام و داده هایی را که می توانید در پیام ایمیل خود بگنجانید و معیارهایی را که می توانید برای فیلتر و تعریف بخشی از مشتریانی که می خواهید برای آنها ایمیل بفرستید، تعیین می کند.

معیارهای مشتری را به روز کنید تا براساس گروه مشتری، کشور ، زبان و وضعیت مشتری صحیح فیلتر شود. برای این کار، یک یا چند مورد را از لیست ها انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده را برای کشور انتخاب کنید تا فقط کمپین ایمیل را برای مشتریان در ایالات متحده ارسال کند.

روی نوشتن پیام کلیک کنید.

با تکمیل کردن این قسمت کمپین جدید شما تشکیل میشود.

 

BirHosting whmcs Email Campaigns