آموزش بخش Scheduling در Automation Settings

BirHosting tutorials whmcs 66
توسط

در این قسمت با آموزش بخش برنامه ریزی (Scheduling) در Automation Settings در خدمت شما هستیم.

در این قسمت شما می‌توانید تنظیمات مربوط به زمان شروع به انجام اقدامات خودکار را مشخص کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Automation_Settings Scheduling

این بخش فقط دارای یک فیلد است.در این فیلد (Time of Day) شما باید یک ساعت برای انجام اقدامات خودکار را انتخاب کنید.