آموزش بخش Orders، Add New Order در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 13
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Orders، Add New Order (اضافه کردن سفارش جدید) در WHMCSرا آموزش دهیم.

دومین برگه با عنوان Client ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Add New Order را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs add new orders

با انتخاب Add New Order ، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که به وسیله ی آن می توانید یک سفارش جدید ایجاد نمایید.

BirHosting whmcs add new orders

قسمت ۱: در این قسمت باید اطلاعات مربوط به سفارش را تکمیل کنید از جمله اطلاعاتی که باید در این قسمت تکمیل کنید شامل نام کاربر( از منوی کشویی این قسمت میتوانید به کاربران ثبت نام شده در سایت دسترسی داشته باشید)، شیوه پرداخت، کد تخفیف، وضعیت سفارش،ارسال ایمیل، ایجاد صورتحساب وتایید سفارش می باشند.

قسمت ۲: این قسمت مربوط به اطلاعات سرویس مورد نظر کاربر می باشد و شامل اطلاعاتی همچون نام سرویس، دامنه، چرخه ی صورتحساب، تعداد و قیمت سرویس( در صورتی که تمایل داشته باشید قیمت سرویس را دستی وارد کنید میتوانید از این گزینه استفاده نمایید)می باشد.

قسمت ۳: این قسمت مربوط به ثبت دامنه مورد نظر کاربر می باشد.

قسمت ۴: این قسمت خلاصه سفارش را برای شما نمایش می دهد و میتوانید با کلیک بر روی Submit Order سفارش مورد نظر خود را نهایی کنید.