آموزش بخش Billing، Billable Items در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 16
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Billing، Billable Items (اقلام قابل پرداخت) در WHMCS را آموزش دهیم.

سومین برگه با عنوان Billing ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Billable Items را انتخاب کنید. این گزینه از سه زیر مجموعه ی زیر تشکیل شده است:

۱-Uninvoiced Items: موارد بدون فاکتور

۲-Recurring Items: موارد تکراری

۳-Add New: اضافه کردن مورد جدید

BirHosting whmcs billable items

با انتخاب Billable Items، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که لیست اقلام قابل پرداخت را به شما نمایش می دهد.

BirHosting whmcs billable items

این قسمت شامل اطلاعاتی همچون آیدی، نام کاربر، توضیحات، ساعتها، مبلغ، نوع اقدام برای فاکتور و صورتحساب می باشد.

با کلیک بر روی نام کاربر اطلاعات مربوط به کاربر برای شما نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی - فاکتور مورد نظر از لیست حذف خواهد شد.

گزینه هایی از جمله علامت گذاری برای اجرای صورتحساب به صورت زمانبندی شده و حذف صورتحساب نیز در این قسمت وجود دارد.

با کلیک بر روی ویرایش نیز صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر میشود که امکان ویرایش اطلاعات صورتحساب مورد نظر را به شما می دهد.

BirHosting whmcs billable items

در صورتی که قصد داشته باشید موارد جدیدی به این قسمت اضافه کنید می توانید از قسمت Add New این کار را انجام دهید با انتخاب این گزینه صفحه ای مشابه صفحه ی زیر برای شما نمایش داده میشود که باید اطلاعات مربوطه را تکمیل کنید.

BirHosting whmcs billable items

در این صفحه اقداماتی که میتوانید برای هر صورتحساب انجام دهید شامل موارد زیر می باشد:

۱- Don't invoice for now: فاکتور مورد نظر موقتا در حساب مشتری به عنوان صورتحساب پرداخت نشده باشد.

۲-Invoice on Next Cron Run: فاکتور مورد نظر در زمان بندی روزانه ی بعدی صادر شود.

۳-Add to User's Next Invoice: فاکتور مورد نظر به فاکتور بعدی کاربر برای سرویس یا خدمات دیگر اضافه شود.

۴- Invoice as Normal for Due Date: فاکتور مورد نظرچند روز قبل از تاریخ مقرری که برای آن تنظیم شده صادر شود.

۵-Recur Every: فاکتور مورد نظر هر چند روز، ماه یا سال به تعداد دفعات مشخص شده صادر شود.