آموزش Stats Programs(Tweak Setting) در WHM

توسط

برنامه های تجزیه و تحلیل آماری به کاربران شما اجازه می دهد اطلاعات مربوط به بازدیدکنندگان سایت خود را مشاهده کنند. برای گزینه های پیکربندی بیشتر، از رابط پیکربندی نرم افزار آمار (WHM >> Home >> Server Configuration >> Statistics Software Configuration) استفاده کنید.

 

بخش Stats Programs شامل تنظیمات زیر است:

 

Awstats reverse DNS resolution:

این تنظیم به شما امکان می دهد تعیین کنید که آیا برنامه تجزیه و تحلیل آماری AwStats نام دامنه بازدیدکنندگان را به عنوان آدرس IP تفسیر می کند یا خیر. این گزینه را برای حفظ منابع سرور غیرفعال کنید.

 

Enable Analog stats:

این تنظیم به شما امکان می دهد برنامه تجزیه و تحلیل آماری Analog را فعال کنید.

 

Enable Awstats stats:

این تنظیم به شما امکان می دهد برنامه تجزیه و تحلیل آماری AwStats را فعال کنید.

 

Enable Webalizer stats:

این تنظیم به شما امکان می دهد برنامه تجزیه و تحلیل آماری Webalizer را فعال کنید.

BirHosting WHM Tweak Settings Stats Programs

پست های توصیه شده