آموزش Configure cPanel Cron Jobs در WHM

BirHosting tutorials whm 7
توسط

در این قسمت با آموزش Configure cPanel Cron Jobs در WHM در خدمت شما هستیم.

Cron jobs اسکریپت ها را برنامه ریزی می کند تا در زمان یا فواصل از پیش تعیین شده روی سرور اجرا شوند. این رابط به شما امکان می دهد تا cron jobs اسکریپت های upcp و backup را در سرور خود پیکربندی کنید.

فواصل مورد نظر را برای cron jobs که می خواهید پیکربندی کنید وارد کنید.

برای پیکربندی هر cron jobs متغیرهای زیر را تنظیم کنید:

دقیقه - دقیقه هر ساعتی را که در آن cron jobs را اجرا کنید وارد کنید.
ساعت - ساعتی از هر روز را وارد کنید (در قالب ۲۴ ساعته) که در آن cron jobs را اجرا کنید.
روز - روزی از ماه را که می توانید cron job را اجرا کنید وارد کنید. به عنوان مثال، ۱۵ را وارد کنید تا cron job در پانزدهم ماه اجرا شود.
ماه - ماهی را برای اجرای cron job وارد کنید. برای مثال برای اجرای cron job در جولای ۷ را وارد کنید.
روز هفتگی - روزی (روز هفته ای) را که می توانید cron job را اجرا کنید وارد کنید. به عنوان مثال ، مقدار ۰ نشان دهنده یکشنبه است ، یا مقدار ۶ نشان دهنده شنبه است.

upcp command

این اسکریپت upcp cPanel & WHM را به روز می کند. 

backup command

این اسکریپت نسخه پشتیبان تهیه می کند که در رابط WHM’s Backup Configuration پیکربندی می کنید. به طور پیش فرض، این اسکریپت در ساعت ۲:۰۰ بامداد به وقت محلی اجرا می شود، زیرا این زمان برای اکثر سرورها زمان کم مصرفی است. اگر پشتیبان گیری را در رابط پیکربندی پشتیبان غیرفعال کرده باشید، اسکریپت بلافاصله پس از اجرا خارج می شود.

BirHosting WHM Configure cPanel Cron Jobs

پست های توصیه شده