آموزش بخش Redirects در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 23
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Redirects در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما قادر خواهید بود تا دامنه یا ساب دامنه یا یک صفحه ی خاص از این ها را به یک دامنه یا ساب دامنه و یا یک صفحه از آن ها منتقل یا ریدایرکت کنید.

BirHosting Redirects

برای ردایرکت کردن دو نوع یا Type مختلف داریم که اولی ۳۰۱ می باشد که به معنی این است که این انتقال دائمی بوده و دوباره قرار نیست این انتقال به حالت اول برگردد و در حالت بعدی که ۳۰۲ است که ریدایرکت به صورت موقت می باشد که به این معنی است که شما بنا به دلایلی این ریدایرکت را انجام داده اید و میخواهید به زودی آن را به حالت اولیه برگردانید انتخاب این گزینه در نتایج جستجو در موتور های جستجو تاثیر به سزایی دارد و سعی کنید گزینه ی درستی را انتخاب کنید.

در قسمت بعدی شما دامنه یا ساب دامنه مورد نظر و لینک مورد نظر را انتخاب می کنید و سپس باید Redirect مورد نظر را وارد کنید.

در قسمت بعد www. redirection شما مشخص میکنید که این انتقال همراه یا بدون www باشد یا با هر دو حالت صورت بپذیرد که پیشنهاد ما به شما این است که گزینه ی پیش فرض آن را تغییر ندهید.

و در آخر گزینه ی Wild Card Redirect است که به شما این امکان را می دهد که اگر دامنه را به یک دامنه ی دیگر ریدایرکت کردید این امکان را داشته باشید فایل ها و اطلاعات داخل آن دایرکتوری آن دامنه هم به دامنه ی مورد نظر ریدایرکت شود البته این امکان برای دامنه اصلی که بخواهید به یک دایرکتوری از همان سایت ریدایرکت کنید غیر فعال است.

در بخش پایینی این قسمت شما می توانید ریدایرکت های خودتان را ببینید و از اطلاعاتی همچون Type مورد نظر استفاده و یا عدم استفاده از Wildcard مطلع شوید و در این قسمت میتوانید ریدایرکت مورد نظر خودتان را هم حذف کنید.


پست های توصیه شده