آموزش بخش File and Directory Restoration در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 13
توسط

در این قسمت با آموزش بخش File and Directory Restoration در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما قادر خواهید بود تا فایل ها و دایرکتوری های خودتان را از بک آپ های موجود ریستور کنید.

BirHosting cPanel File and Directory Restoration

همانطور که شما مشاهده می کنید می توانید برای نمایش Backup های موجود مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر را وارد کنید و یا اینکه فایل ها و دایرکتوری های خود را جستجو کنید.

همچنین شما می توانید از بخش سمت راست بک آپ های موجود را مشاهده نمایید و در صورت لزوم آن ها را Restore نمایید.


پست های توصیه شده