آموزش بخش Error Pages در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 70
توسط

در ین قسمت با آموزش بخش Error Pages در cPanel درخدمت شما هستیم.

هنگامی که مشکلی در دسترسی به سایت شما وجود داشت ، یک صفحه خطا به بازدیدکننده اطلاع می دهد. هر نوع مشکلی کد خاص خود را دارد. به عنوان مثال ، بازدیدکننده ای که آدرس اینترنتی موجود را وارد نمی کند ، خطای ۴۰۴ را مشاهده می کند ، در حالی که کاربر غیرمجاز در تلاش برای دسترسی به منطقه محدود شده سایت شما ، خطای ۴۰۱ را مشاهده می کند.

صفحات اصلی خطا به طور خودکار توسط سرور وب (Apache) ارائه می شود. با این حال ، اگر ترجیح می دهید ، می توانید یک صفحه خطای سفارشی برای هر کد وضعیت معتبر HTTP ایجاد کنید که از ۴ یا ۵ شروع می شود.

BirHosting Learn cPanel 3

برای شخصی سازی صفحات خطا دو مرحله وجود دارد 

در مرحله اول دامنه ای که می خواهید صفحات خطا آن را شخصی سازی کنید را انتخاب می کنید.

در مرحله دوم از میان لیست خطا ها ،خطایی که می خواهید صفحه آن را ویرایش کنید را انتخاب می کنید.


پست های توصیه شده