آموزش بخش Email Deliverability در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 34
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Email Deliverability در cPanel در خدمت شما هستیم.

احراز هویت ایمیل ها در  cPanel برای جلوگیری از دریافت ایمیل های آلوده و مخرب صورت می گیرد. اطمینان از هویت ارسال کننده ایمیل می تواند تا حدود زیادی از ورود اسپم ها و فایل های مخرب به وب سایت جلوگیری کند.

BirHosting Email Deliverability

در این بخش شما می توانید دامنه ها و ساب دامنه های خود را مشاهده کنید و برای مدیریت آن ها بر روی Manage کلیک نمایید.

BirHosting Email Deliverability 1

بعد از انتخاب Manage در ابتدای صفحه مشخصات دامین و DKIM آن وجود دارد.

ویژگی DKIM

 DomainKeys Identified Mail، در اولین گام کلید دامنه ایمیل های دریافتی شما را بررسی می کند که آیا آدرس ایمیل ارسال کننده پیام بعد از تحویل به شما هنوز هم وجود دارد یا خیر؟ بنابراین اگر در طول ارسال تغییری در ایمیل ارسال کننده انجام شود، تحویل آن را متوقف خواهد کرد. این حرکت از ورود ایمیل های اسپم جلوگیری می کند.

این شیوه هنگام ارسال ایمیل مشخصاتی مانند فرستنده، نام دامنه، موضوع ایمیل و ... را به عنوان امضای دیجیتال خصوصی رمزنگاری شده نگه می دارد و در لحظه، دریافت اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهد تا در صورت تفاوت آن را به عنوان اسپم اعلام نماید.

BirHosting Email Deliverability 2

در بخش پایینی این صفحه شما SPF و REVERSE DNS (PTR) را مشاهده می کنید.

ویژگی SPF

Sender Policy Framework یک سیستم تایید ایمیل به منظور جلوگیری از ارسال و دریافت اسپم می باشد. این روش به صورت رایگان از سوی cPanel در اختیار شما قرا گرفته است. SPF با شناسایی فریب های ایمیلی و یا بررسی و تایید آدرس فرستنده به رتبه بندی ایمیل های دریافتی می پردازد.

امروزه بسیاری از ایمیل های جعلی در قسمت نام فرستنده از اسامی غیر واقعی استفاده می کنند اما SPF به عنوان روشی موثر جلوی این موارد را خواهد گرفت.

ایده اصلی رکورد SPF به این صورت است که اطلاعات عمومی مربوط به صاحب ip دامنه را برای ارسال ایمیل، هویت سنجی می نماید. در چنین حالتی سرور دریافت کننده، اطلاعات موجود در پیام را با اطلاعات منتشر شده از سوی صاحب دامنه مقایسه می کند و اگر جزئیات مطابقت داشت روند تاییدیه های ایمیل را در نظر می گیرد.


پست های توصیه شده