آموزش بخش Aliases در cPanel

BirHosting tutorials cpanel 22
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Aliases در cPanel در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می توانید یک دامنه ی دیگر را در کنار دامنه ی اصلی خود داشته باشید و از آن در سی پنل خود استفاده کنید و آن را مدیریت کنید.

BirHosting Aliases

همانطور که مشاهده میکنید شما می توانید دامنه ی مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس بر روی Add Domain کلیک کنید تا دامنه شما به سی پنل اضاف شود، البته باید توجه کنید که ممکن است ارائه دهنده ی هاست شما این امکان را برای شما محدود کرده باشد و شما نتوانید دامنه ای را به سی پنل اضاف کنید و یا تعداد محدودی دامنه را بتوانید اضاف کنید.

در پایین صفحه ی این بخش شما می توانید دامنه اضاف شده را مدیریت کرده و Domain Root آن را مشاهده کرده و ریدایرکت آن را تغییر داده و یا برای تعیین کنید و می توانید آن دامنه را هم حذف کنید.


پست های توصیه شده